Privacy verklaring

B.J. Visser Sierbestrating, Zand & Grind gevestigd aan Hendoweg 8, 9101 PC Dokkum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hendoweg 8
9101 PC Dokkum
Tel. 0519 – 221527
E-mail: info@bjvisser.nl
Kvk nr. 01083302
www.bjvisser.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

B.J. Visser Sierbestrating, Zand & Grind verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en/of achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bjvisser.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Als u een offerte aanvraag doet op deze website, vult u persoonsgegevens in. B.J. Visser Sierbestrating, Zand & Grind verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen voor een offerte
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geen geautomatiseerde besluitvorming

B.J. Visser Sierbestrating, Zand & Grind neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van B.J. Visser Sierbestrating, Zand & Grind) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

B.J. Visser Sierbestrating, Zand & Grind bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie Bewaartermijn Reden
Naam, email, telefoonnummer, product keuze en eventuele opmerkingenMaximaal een half jaarDeze gegevens worden gebruikt voor het uitbrengen van een offerte voor afhalen of leveren van onze producten.
Afleveradres en huisnummer
postcode, Woonplaats
Maximaal een half jaarDeze gegevens worden gebruikt voor het uitbrengen van een offerte voor het leveren van onze producten. Als er sprake is van levering worden deze gegevens voor levering gebruikt.

Delen van persoonsgegevens met derden

B.J. Visser Sierbestrating, Zand & Grind verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. B.J. Visser Sierbestrating, Zand & Grind blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

B.J. Visser Sierbestrating, Zand & Grind gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. B.J. Visser Sierbestrating, Zand & Grind gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Cookie naamCookie type Functie cookies/doeleindenBewaartijd cookies
NIDThird-party (google.com)Google tracking and safe browsing cookie. Via deze cookies kunnen onze websites informatie onthouden die de manier aanpassen waarop de site reageert of hoe deze eruitziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt. Wanneer bijvoorbeeld uw regio wordt onthouden, kan een website u mogelijk een lokaal weerbericht of verkeersinformatie laten zien. Deze cookies kunnen u ook helpen bij het aanpassen van de tekstgrootte, het lettertype en andere gedeelten van webpagina’s die u kunt personaliseren.

Wanneer de informatie die is opgeslagen in een voorkeurscookie verloren gaat, kan de website-ervaring minder functioneel worden, maar is de website nog steeds toegankelijk.

De meeste Google-gebruikers hebben een voorkeurscookie ‘NID’ in hun browsers. Een browser stuurt deze cookie mee bij verzoeken aan de sites van Google. De NID-cookie bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals uw voorkeurstaal (bijvoorbeeld Nederlands), hoeveel zoekresultaten u per pagina wilt laten weergeven (bijvoorbeeld 10 of 20) en of u het SafeSearch-filter van Google wilt inschakelen. Lees hier hoe u cookies kunt beheren in uw browser.

6 maanden
_gaPersistentGoogle Analytics cookie. Gebruikt om geanonimiseerd bezoekers te onderscheiden.2 jaar
_gat_gtag_UA_*_*SessionGoogle: Gebruikt om geanonimiseerd bezoekers te onderscheiden.Sessie duur
_gidPersistentGoogle Analytics cookie. Verzameling van geanonimiseerd website statistieken betreffende gebruikers activiteit met als doel de gebruikers ervaring te verbeteren.1 dag
cookie_notice_acceptedPersistentCookie. Hiermee wordt de keuze voor uw privacy instellingen bewaard op uw computer.1 jaar

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Lees hier hoe u cookies kunt beheren in uw browser.
Lees de toelichting op veiliginternetten.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B.J. Visser Sierbestrating, Zand & Grind en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bjvisser.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

B.J. Visser Sierbestrating, Zand & Grind wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

B.J. Visser Sierbestrating, Zand & Grind neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bjvisser.nl